Ungdomskulturhuset

HM-Ventilation a/s har leveret ventilationsløsningen i det tidligere patienthotel ved Amtssygehuset i Aarhus, der nu fungerer som ungdomskulturhus under Aarhus Kommune.

Fra tidligere patienthotel til ungdomskulturhus

Aarhus Kommune har transformeret patienthotellet på det nedlagte amtssygehus i Aarhus til et kultursamlingssted for unge. HM-Ventilation a/s har udført ventilationsarbejdet i forbindelse med renoveringen af Ungdomskulturhuset.

Ungdomskulturhuset Tage Hansens Gade i Aarhus

Amtssygehuset på Tage Hansens Gade i Aarhus blev indviet i 1935 og lukkede endegyldigt i 2018. Siden har Aarhus Kommune side om side med en række ungdomsboliger etableret et ungdomskulturhus i hospitalets tidligere patienthotel.

Renoveringen af det nedlagte patienthotel gennemføres over flere etaper. I forbindelse med renoveringen af Ungdomskulturhuset har HM-Ventilation a/s leveret to nye ventilationsanlæg af mærket Swegon.

Om ventilationsentreprisen

Ventilationsentreprisen i Ungdomskulturhuset omfattede en 1:1-udskiftning af et gammelt ventilationsanlæg i kælderen. Desuden har HM-Ventilation a/s leveret et nyt ventilationsanlæg med kanalsystem og armaturer, som forsyner stueetagen.

Fra en eksisterende udsugningsventilator har HM-Ventilation a/s monteret nye rustfri kanaler til to emhætter, som skal sikre korrekt ventilation i ungdomskulturhusets mørkekammer.

Som afslutning på projektet har HM-Ventilation stået for indregulering og funktionsafprøvning, der dokumenterer, at ventilationsløsningen overholder bygningsreglementets krav til luftmængder og specifikt elforbrug til lufttransport. Den færdige løsning blev aflevereret til Aarhus Kommune i starten af 2022.

Fakta om ventilationsentreprisen hos Aarhus Kommune

Ydelse: Ventilationsløsning til ungdomskulturhus i tidligere patienthotel
Bygherre: Aarhus Kommune, Ungdomskulturhuset
Lokalitet: Forhenværende amtssygehus på Tage Hansens Gade, 8000 Aarhus C
Luftmængde: 4800 m3/h og 2700 m3/h
Projektperiode: august 2021 – januar 2022

Mere om ventilation?

HM-Ventilation a/s har mange års erfaring med at projektere, installere og servicere ventilationsanlæg i mange forskellige typer af bygninger. Læs mere om ventilation.

Skal vi hjælpe dig med ventilation i forbindelse med renovering og ombygning?

Effektive og fremtidssikrede ventilationsløsninger kontorer, detailhandel, institutioner osv. HM-Ventilation a/s har mange års erfaring med udskiftning og levering af fremtidssikrede ventilationsanlæg i eksisterende bygninger. Spørg os om ventilation.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.