PFA Pension: Oase Husene

I Høje Taastrup har HM-Ventilation a/s projekteret og leveret ventilationsentreprisen i forbindelse med byggeriet af Oase Husene, der består af to karrébebyggelser opført efter bæredygtighedscertificering DGNB Guld.

Ventilation til bæredygtige boliger i Høje Taastrup

PFA Pension har i løbet af 2022 opført Oase Husene i Høje Taastrup, som består af 157 lejligheder, erhvervslejemål og parkeringsanlæg fordelt på to boligblokke. HM-Ventilation a/s har som underentreprenør leveret ventilationsløsningen til DGNB Guld-byggeriet.

To boligblokke, kaldet Oase Husene, stod i slutningen af 2022 klar til indflytning i Høje Taastrup. Oase Husene består af 157 bæredygtige 2-, 3- og 4-værelseslejligeder, hvoraf nogle af dem er indrettet som seniorvenlige boliger.

Bygherre på projektet er PFA Pension, og Einar Kornerup A/S har været hovedentreprenør på karrébyggeriet. Som underentreprenør til Einar Kornerup A/S stod HM-Ventilation a/s i spidsen for ventilationsentreprisen. Byggeriet er opført efter bæredygtighedscertificering DGNB Guld.

Alle 157 boliger i Oase Husene er forsynet med energieffektive, decentrale ventilationsanlæg fra Dantherm placeret i hver enkelt lejligheds teknikskab. Anlæggene varetager både den grundlæggende boligventilation i lejlighederne samt udsugning fra emhætte i køkken.

Luften, der tilføres lejlighederne, kommer via indtag i facade og fordeles via indblæsningsventiler. Ventilationsløsningen i etageboligerne er udført med fælles afkast, som er brand- og røgsikret via røgspjæld.

For HM-Ventilation a/s bestod ventilationsentreprisen i:

  • Projektering
  • Installation
  • Indregulering og idriftsættelse

Ventilationsløsningen består af:

  • Boligventilation med emhætte
  • Lejlighederne er udført med decentrale anlæg med fælles afkast på tag
  • Røgspjæld, som hindrer røgspredning i tilfælde af røgudvikling eller brand
  • Parkeringsventilation og brandventilation
  • Ventilation klargjort med afkast og indtag for erhvervslejemål

Skærpede krav i DGNB-byggeri

For at PFA Pension kan opnå DGNB-guld certificering af de bæredygtige boliger i Oase Husene har HM-Ventilation a/s i ventilationsløsningen arbejdet under en række skærpede krav. Herunder blandt andet effektbehov til ventilatormotorer (SEL-værdi) og lydkrav. Under projektets udførelse har der desuden været øget fokus på korrekt dokumentation af benyttede materialer samt affaldssortering.

Effektiv parkeringsventilation

Under begge boligblokke i Høje Taastrup er etableret P-kælder med henholdsvis 35 og 44 parkeringspladser.

Her har optimal luftkvalitet samt sikker og korrekt ventilation været i fokus. I en komplet løsning – inklusive automatik og fortrådning – har HM-Ventilation A/S sørget for ventilation via tagventilatorer, der aktiveres via detektorer placeret i parkeringskældrene. Dermed er der sikkerhed for, at ingen sundhedsskadelige værdier overskrides.

Fakta om ventilationsentreprisen

Ydelse: Ventilationsløsning til Oase Husene
Areal: 10.000 kvm fordelt på to karrébebyggelser med henholdsvis 68 og 89 lejligheder, 400 kvm. erhvervsareal samt parkeringskældre
Luftmængde: 38.210 m3/h
Bygherre: PFA Pension
Hovedentreprenør: Einar Kornerup A/S
Lokalitet: Høje Taastrup
Projektperiode: nov. 2021 – dec. 2022

Mere om ventilation i bæredygtige boligbyggerier?

HM-Ventilation a/s har solid erfaring med at projektere og levere ventilationsløsninger til boligbyggerier, som skal opnå bæredygtighedscertificering.

Spørg os om ventilation.

  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.